Go to Top

Team

Team

Dr. Winfried Glück, Geschäftsführer

Dr. Winfried Glück,
Geschäftsführung

Lisa Seiler,
Geschäftsführung


Christina Schreitmüller, Pädagogische Leitung

Christina Schreitmüller, Pädagogische Leitung

Mathias Seidel, Stellv. Pädagogische Leitung

Mathias Seidel,
Stellv. Pädagogische Leitung


Barbara Wolff, Lerntherapeutin MA, Leitung ILT

Eva Dräger, Leitung Psychotherapie

Eva Dräger,
Leitung Psychotherapie


Dirk Strohkirchen, Leitung Sport-Attack

Dirk Strohkirchen,
Leitung Sport-Attack


Melanie Lüder, Lohnbuchhaltung

Melanie Lüder, Lohnbuchhaltung

Dorothee Lessing, Finanzbuchhaltung

Dorothee Lessing, Finanzbuchhaltung